Obezite Nedir?

Obezite Nedir?

Obezite, insan vücudunda fazla miktarda yağ artmasıyla ortaya çıkan yani hastalık düzeyindeki şişmanlık oluşumunda kalıtımsal, davranışsal, sosyal, kültürel ve çevresel etkenlerin olduğu, sağlık ile ilgili bedensel, ruhsal ve ekonomik sorunlar yaratan kronik, çok nedenli bir hastalıktır.

Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18’ini, kadınlarda ise %20-25’ini yağ dokusu oluşturmaktadır. Bu oran erkeklerde %25’in, kadınlarda ise %30’un üzerine çıkmasına obezite denilmektedir.Obezite Nedir?

Günlük olarak alının enerji, harcanan enerjiden fazla olması durumunda vücut bu fazla enerjiyi yağ olarak depolamaktadır. Bununla beraber günümüz teknolojisi yaşamı kolaylaştırmaktadır ve günlük hareketleri önemli miktarda önlemektedir. Bunun sonucunda vücuttaki enerji harcanmayarak depolanan yağ miktarında bir artışa sebep olmaktadır.  Yaşam kalitesini ve süresini düşüren bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

Obezitenin Nedenleri?

  • Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
  • Yetersiz fiziksel aktivite
  • Yaş
  • Cinsiyet
  • Eğitim düzeyi
  • Sosyo – kültürel etmenler
  • Gelir durumu
  • Hormonal ve metabolik etmenler
  • Genetik etmenler
  • Psikolojik problemler
  • Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama
  • Sigara- alkol kullanma durumu
  • Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar vb.)
  • Doğum sayısı ve doğumlar arası süre

Obeziteyi etkileyen faktörler tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte aşırı ve yanlış beslenme, fiziksel aktivitenin azlığı en önemli nedenlerdendir. Genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbirleriyle ilişkili olarak obezite hastalığının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Obezite gelişiminde en önemli faktörlerden biri de bebeklik döneminden itibaren beslenme şeklidir. Anne sütüyle beslenen bir bebekten diğer besinlerle beslenen bir bebeğin obezite olma sıklığı daha azdır. Anne sütü verme süresi, tamamlayıcı besinlerin türü, miktarı ve başlama zamanları obezite oluşumunu etkilemektedir.

Obezitenin Tedavisi

Obezitenin oluşmadan korunması çok önemlidir. Obeziteden korunma küçük yaşlarda başlanmalıdır. Adolesan döneminde oluşan obezite, yetişkin dönemdeki obezite için zemin hazırlamaktadır. Bundan dolayı aile, okul ve çevre yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirilmelidir. Obezitenin tedavisi uzun ve devamlı olan zorlu bir süreçtir. Bireyin kararlılığı ve etkin olarak katılımını gerektirir.  Diyet tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, farmakolojik tedavi ve cerrahi tedavi gibi tedavi yöntemleri bulunmaktadır.